fiscaalvriendelijke filantropie met impact tijdens uw leven

geef maatschappelijke betekenis aan uw vermogen

Substantieel schenken aan het goede doel van je hart en tegelijkertijd een levenslang gegarandeerd rendement over die schenking krijgen als ‘appeltje voor de dorst’ zonder beleggingsrisico’s? Deze nieuwe vorm van filantropie die directe voordelen oplevert voor zowel de schenker als het goede doel is in de Verenigde Staten al decennia bekend onder de naam ‘planned giving’, maar kent sinds enkele jaren ook een volledig door de Belastingdienst goedgekeurde Nederlandse variant onder de naam ‘Gedeeld Geven’. Gedeeld Geven is een vorm van fiscaalvriendelijke filantropie en een eye opener voor iedereen die een deel van zijn of haar vermogen maatschappelijke betekenis wil geven door het om te zetten in ‘goed geld’. 


de essentie van gedeeld geven: een Gedeelde Gift


Bij Gedeeld Geven komt het er in het kort op neer dat uw periodieke gift - letterlijk & figuurlijk - wordt gedeeld in twee porties: het is een Gedeelde Gift. Een deel gaat direct naar het goede doel van uw keuze (jargon: ‘bloot eigendom’) en een deel blijft voor u beschikbaar in de vorm van een jaarlijks vast en levenslang rendement (jargon: ‘het vruchtgebruik’). Door de fiscale voordelen die verbonden zijn aan Gedeeld Geven kan een zeer hoog vast rendement worden behaald, zonder beleggingsrisico.


in memoriam Marc Wortmann

Onthutst en diep getroffen ontvingen wij het bericht dat Marc onverwacht op maandag 15 augustus jl. is overleden.

 

Marc is bijna tien jaar bij Gedeeld Geven betrokken geweest, in het begin als toezichthouder en vanaf 2018 als voorzitter. Hij heeft Gedeeld Geven opnieuw op de kaart gezet door de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen en het organiseren van informatiebijeenkomsten. Zijn creatieve geest en het vermogen om te verbinden heeft binnen de organisatie voor nieuw elan gezorgd. 

Op Marc kon je altijd een beroep doen. Hij ging het gesprek aan met respect voor de ander en vanuit een oprechte interesse. 

Marc is veel te jong overleden en wij zullen zijn inspiratie en creatieve ideeën moeten ontberen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

 

Zeist, augustus 2022

Stichting Gedeeld Geven

Bestuur & Raad van Toezicht