een betrouwbare organisatie zonder winstoogmerk

Gedeeld Geven is ontwikkeld door de gelijknamige stichting in samenwerking met een aantal gerenommeerde goede doelen. Stichting Gedeeld Geven is onafhankelijk van banken en verzekeringsmaatschappijen en werkt in opdracht van de bij haar aangesloten instellingen. Het doel van Gedeeld Geven is om zowel de belangen van grootgevers als de goede doelen te dienen. Gedeeld Geven is een stichting zonder winstoogmerk en eventuele overschotten gaan naar de doelstelling.

 

afgestemd met de fiscus

De risico's van uw Gedeelde Gift zijn minimaal. Het rendement behaald met Gedeeld Geven valt bij eenzelfde lage risicograad niet te behalen via sparen of beleggen. Onze verplichting om u levenslang uit te keren op het rendement wordt door Stichting Gedeeld Geven verzekerd bij een door u goed te keuren solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Ook belangrijk: de fiscale aspecten van Gedeeld Geven zijn volledig afgestemd met de Belastingdienst.

doelstellingen & taken

bestuur & toezicht gescheiden

Stichting Gedeeld Geven wordt bestuurd door een vijfkoppig bestuur en heeft een Raad van Toezicht.

Het fiscaal nummer van Stichting Gedeeld Geven is 8156.55.289. 

 

Bestuur Stichting Gedeeld Geven

Het bestuur van Stichting Gedeeld Geven wordt gevormd door:

Voorzitter a.i. & Penningmeester: J. (Jan) van Zijtveld, controller in non-profit sector 

Secretaris: E. (Elsbeth) Takkenberg, relatiemanager bijzondere giften SOS Kinderdorpen

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Gedeeld Geven wordt gevormd door de volgende leden:

mr.dr. I.A. Koele, voorzitter advocaat en belastingkundige

mr. P. (Peter) Blokland, notaris te Tilburg

Vacature

initiator

Gedeeld Geven is ontwikkeld en geïnitieerd door mr.dr. Ineke A. Koele,  advocaat en belastingkundige, oprichter van advocatenkantoor Koele Tax & Legal Perspecta. Koele is opgenomen in de lijst van ’s werelds beste advocaten: The Chambers High Net Worth (HNW).

comité van aanbeveling

prof. dr. Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie (VU). Schuyt wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Filantropische Studies in Nederland en initiator van de studies Geven in Nederland en Giving in Europe.

dr. Rien van Gendt, internationaal gelauwerde bestuurder en toezichthouder van zowel vermogensfondsen (o.a. Rockefeller Foundation, Bernhard van Leer) als fondsenwervende organisaties.